KYOTO DIOCESE

Bagong Taong Sulat mula sa Obispo ng Kyoto
 2024  2023  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

An Easter Mensahe 2022 2021 2020

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Mahal na Inang Maria sa Langit Taong 2021

Mensahe mula sa Lubhang Kagalanggalang Paul Otsuka Yoshinao

ANG SULAT PARA SA MGA KATEKUMENO

An Christmas 2020 Mensahe

ANG PAG-AKYAT SA LANGIT KAY MARIA 2020 ANG MENSAHE

An Pentecostes 2020 Mensahe

“Magtatag Tayo ng Kultura ng Simbahan na Magbibigay ng Buhay sa Paghubog ng Pananampalataya ng mga Bata” Pagninilay sa Bisita ng Obispo sa Bawa’t Block nung Taong 2003